Koronavírus
Počas trvania pandémie koronavírusu je veľmi dôležité čerpať informácie  z dôveryhodných zdrojov. 
Aktuálne informácie zo Slovenska a Švajčiarska nájdete na nižšie uvedených linkoch.

Slovenská republika:

https://www.korona.gov.sk


 

 

Švajčiarsko

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

https://www.swissinfo.ch/eng/latest-news

Nový koronavírus: opatrenie a nariadenia

Optický biosenzor detekuje a meria koronavírus

DIGITÁLNE  ZDRAVIE:  švajčiarske riešenia

Uvoľnenie opatrení podľa uvedeného harmonogramu sa uskutoční iba v tom prípade, ak sa výrazne nezvýši počet infikovaných osôb


HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP SOFT, GmbH. gooseberry, s.r.o.