15. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEC

1.apríla 2014 sa konalo 15. Valné zhromaždenie SEC (Chambre de Commerce Suisse – Europa Centrale). Tohtoročným hostiteľom bola firma Emil Frey AG, Autocenter Safenwil.

Okrem správy o činnosti za rok 2013, finančnej správy za rok 2013, programu a rozpočtu na rok 2014 si prítomní účastníci zhromaždenia vypočuli veľmi zaujímavú prezentáciu pána Hansa Hesseho (prezident Swissmenu a viceprezident economiesuisse) s názvom: Význam stredoeurópskych krajín pre švajčiarsku ekonomiku. Konateľ spoločnosti Emil Frey AG, Autocenter Safenwil zoznámil prítomných s históriou aj súčasnosťou firmy a na záver pozval účastníkov zhromaždenia na prehliadku priestorov.

Za HSSR sa valného zhromaždenia zúčastnila prezidentka HSSR, Ing. Mária Schill a riaditeľka kancelárie HSSR, Danica Brendzová.

Prezentácie

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.