NOVÝ VEĽVYSLANEC ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

21.mája 2014 sa nový veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, Alexander Wittver, stretol so zástupcami Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory. V krátkosti predstavil seba a svoje diplomatické zámery na Slovensku. O činnosti komory informoval veľvyslanca prezident HSSR Zsolt Kajtor a členka predstavenstva Mária Schill.

Alexander Wittwer

Alexander Wittwer sa narodil v Langenthal neďaleko hlavného mesta Bern v roku 1956. Študoval na Univerzite v Berne a je právnikom. Na Federálnom ministerstve zahraničných vecí začal pracovať v roku 1987. Jeho diplomatická kariéra začala v Ženeve a vo Washingtone, D.C. Alexander Wittwer zastupoval Švajčiarsko v Budapešti/Maďarsko, v Harrare/Zimbabve, vo Washingtone DC a v Tirane/Albánsko. Od 5.mája 2014 je veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.