Označovanie potravín Nutri-Score na prednej strane obalov podporuje zdravšiu výživu


Slovensko, podobne ako iné vyspelé krajiny, je zasiahnuté významným nárastom obezity, onkologických a kardiovaskulárnych ochorení a ďalších zdravotných problémov, ktoré priamo súvisia so stravovacími návykmi. Preto súčasťou strategických plánov Európskej únie je aj zavedenie jednotného systému označovania potravín na prednej strane obalu so zameraním na zdravotné benefity pre spotrebiteľov. Dňa 28. apríla 2022 sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný diskusný panel na tému dôležitosti a výhod takéhoto označovania potravín.

Jedným zo systémov označenia výživovej hodnoty potravín je Nutri-Score, ktorý bol vyvinutý vo Francúzsku, kde sa používa od roku 2017. Aktuálne francúzske predsedníctvo v Rade EÚ bolo preto jedným z dôvodov, prečo sa Francúzsko-slovenská obchodná komora spoločne s Pro Nutri-Score Alianciou rozhodla zorganizovať túto konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti systém Nutri-score, najmä jeho vedecké základy, princíp a výhody zavedenia v praxi.  K tejto iniciatíve sa ako partneri pripojili  Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie a  Švajčiarsko-slovenská obchodná komora.

Viac informácií o Nutri-Score, vrátane mechanizmu výpočtu Nutri-Score a postupu pri získavaní tohto označenia, získate na www.nutriscoreslovakia.sk.

 
 
 

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.