Predvianočný večierok

Ďakujeme účastníkom predvianočného stretnutia členov a priateľov Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory. Veríme, že ste strávili príjemný večer.

Zvlášť ďakujeme sponzorom večera: AP soft s.r.o., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Chemstar Slovakia a.s., Sola Switzerland EU s.r.o. a Nestlé Slovensko s.r.o.

Na pripomenutie spoločných chvíľ uvádzame odkaz na prezeranie fotografií online a odkaz na stiahnutie do PC.

Odkaz pre online prezeranie:
https://www.dropbox.com/sh/0lpscz7nsvez2cd/AACHy9XVi27RnfJNTpYZoznya?dl=0

Odkaz pre stiahnutie celej galerie do PC:
https://www.dropbox.com/sh/0lpscz7nsvez2cd/AACHy9XVi27RnfJNTpYZoznya?dl=1

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.