Kontakt

Švajčiarsko slovenská obchodná komora privítala členov a hostí

Členovia HSSR a pozvaní hostia sa stretli 4. júna v Galérii na Michalskej 12 na podujatí Swiss Evening. Príjemný letný podvečer sa niesol v duchu ochutnávky švajčiarskych syrov a vín prezentovanej manželmi Barbarou a Petrom John (Swiss Cheese) z Prahy. Umeleckým zážitkom pre prítomných bolo vystúpenie prvej dámy slovenského jazzu, speváčky Adrieny Bartošovej a jej rovnako talentovanej dcéry Andrei Bučko.

Prítomným hosťom sa prihovoril veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku, J.E.
Alexander Wittwer a prezident HSSR Zsolt Kajtor slávnostne dekoroval novoprijatých členov.

Ďakujeme hlavnému partnerovi podujatia, spoločnosti AP soft GmbH za finančnú podporu.

Foto

Swiss Evening

Príďte ochutnať švajčiarske syry a víno vo štvrtok 4. júna o 17:30 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku J. E. Alexandra Wittwera. Okrem priateľskej atmosféry na Vás čaká aj hudobné prekvapenie. Plagát k podujatiu nájdete tu.

Veselá vdova

Švajčiarsko-slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva na operetu Veselá vdova, ktorá vznikla z pera skladateľa Franza Lehára. Operetu v koncertom prevedení uvedie Metropolitný orchester Bratislava v mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v nedeľu 17.5. o 17:00. Plagát k podujatie nájdete v prílohe

Get Together – nemecky hovoriace komory

Členovia Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Rakúsko-slovenskej obchodnej komory a Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory navštívíli 9.apríla 2015 tieto členské firmy:

  • Hubert  J.E. s.r.o. v Seredi
  • Schindler Eskalátory s.r.o. v Dunajskej Strede
  • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo v Trnave

Foto

Generálne zhromaždenie SEC

Obchodná komora Švajčiarsko-stredná Európa (SEC) mala 24.marca 2015 svoje 16.generálne zhromaždenie v Stans. Prítomní členovia, veľvyslanci a ostatní hostia sa oboznámili s výročnou správou o činnosti a finančnou správou za rok 2014 ako aj s plánom aktivít a rozpočtom na rok 2015. Niektorí predstavitelia stredoeurópskych komôr v krátkosti priblížili aktivity komôr, ktoré na zhromaždení zastupovali. O Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komore referoval jej prezident, Zsolt Kajtor.

Mimoriadne hodnotnú prednášku na tému „Švajčiarsko z globálneho pohľadu konkurencieschopnosti“ predniesol prezident economiesuisse, Heinz Karrer. Za hostiteľskú inštitúciu, Pilatus Flugzeugwerke AG (viac na www.pilatus-aircraft.com) vystúpil CEO Markus Bucher a predstavil mimoriadne zaujímavý a ekonomicky úspešný podnik. Súčasťou prezentácie firmy bol aj krátky promo film. Po skončení generálneho zhromaždenia si hostia prezreli priestory podniku.

Foto

Generálne zhromaždenie

Riadne generálne zhromaždenie (RGZ) Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory sa konalo 19. marca 2015 v priestoroch spoločnosti EMM, s.r.o. Okrem členov sa zhromaždenia zúčasnil veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku, J.E. Alexander Wittwer, ktorý v krátkom príhovore oslovil prítomných členov.

RGZ sa riadilo vopred schváleným programom, odsúhlasilo výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2014. Prítomní sa oboznámili s návrhom plánu aktivít a rozpočtom na rok 2015. Obidva dokumenty boli v hlasovaní odsúhlasené. RGZ rovnako súhlasilo s prijatím Timoteja Braxatora (Senior Consultants, s.r.o.) za člena predstavenstva HSSR.

V závere rokovania RGZ prijala dlhoročná prezidentka HSSR, Mária Schill, poďakovanie za prácu vykonanú v prospech HSSR a blahoželanie k životnému jubileu.

Foto

Príloha TRENDu venovaná Švajčiarsku

Švajčiarsku, švajčiarskym firmám, pôsobiacim na Slovensku a spoločnostiam, ktoré sú orientované na švajčiarsky trh, bola venovaná príloha Focus časopisu Trend. Úvodné slovo dostal prezident Švajčiarsko - slovenskej obchodnej komory a nájdete v nej aj zaujímavé články a rozhovory s našimi členmi. Prelistovať celú prílohu môžete tu.

Wine and Culinary Experience

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie „Wine and Culinary Experience“, spojené s návštevou automobilového závodu v Györi, ktoré sa uskutoční 27. marca 2015 pod záštitou Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory v Slovenskej republike, Slovensko-rakúskej obchodnej komory, Holandskej obchodnej komory na Slovensku, Švédskej obchodnej komory v Slovenskej republike a Taliansko – Slovenskej obchodnej komory.

Program podujatia a organizačné záležitosti nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás!

HSSR participovala na konferencii o odbornom vzdelávaní a príprave 24. februára 2015 v Prešove

Veľmi aktuálna téma, ktorá rezonuje v médiách, medzi odbornou verejnosťou, rodičmi a študentmi, bola predmetom jednodňového rokovania zástupcov stredných odborných škôl a zástupcov zamestnávateľov za účasti odborníkov na odborné vzdelávanie na Slovensku, predstaviteľov MŠVŠ SR, Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku a ďalších.

Mimoriadne hodnotný príspevok o histórii a aktuálnej situácii v školstve a odbornom školstve zvlášt, predniesol velvyslanec Švajčiarska na Slovensku, J.E. Alexander Wittwer.

Foto

SWISSNESS 2014

Miesto a čas
9. december 2014
Priestory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlavná téma
Dnešok pre zajtrajšok
Inovatívne prístupy a riešenia pre našu budúcnosť

www.swissness.sk

Slovensko stojí na pokraji zásadnej demografickej zmeny. Do roku 2050 bude tretina jeho populácie staršia ako 65 rokov. Politiky týkajúce sa podnikania, vzdelávania, zdravotníctva a ďalších oblastí však na túto výzvu ešte nie sú pripravené. Inovatívne prístupy, ktoré by pomohli formovať našu spoločnosť, aby dokázala splniť najdôležitejšie ciele, sú preto nevyhnutné.

Ľudí so šedinami už nemôžeme považovať za „starých“, pretože je isté, že v spoločnosti budú musieť zohrávať stále aktívnejšiu úlohu. Slovensko, rovnako ako Švajčiarsko a ďalšie štáty EÚ ešte neodhalili ich potenciál, ktorý môže pomôcť pri budovaní „striebornej“ ekonomiky, teda pracovného prostredia, do ktorého sú zapojené stále širšie vekové skupiny.

Cieľ sympózia:

  • Cieľom nášho sympózia je podporiť dialóg a výmenu inovatívnych nápadov a osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami zo Slovenska a Švajčiarska. Usilujeme o inovatívne prístupy, ktoré dokážu zblížiť mladé, začínajúce startupy so skúsenou pracovnou silou.
  • Chceme vytvoriť platformu na diskusiu o základných hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, perspektívnych inovatívnych konceptoch a efektívnych riešeniach.
  • Chceme predstaviť najmodernejšie inovatívne postupy a diskutovať o zásadných faktoroch úspechu sociálnych podnikov.

Naše sympózium chce osloviť kompetentných politických predstaviteľov - popredné osobnosti vo Švajčiarsku aj na Slovensku. Politikov, predstaviteľov vlády a jednotlivých ministerstiev, akademickú a vedeckú obec, popredné think-tanky, vedcov a podnikateľov.

Sympózium sa uskutoční pri príležitosti samitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s účasťou prezidenta Švajčiarskej konfederácie.
Vláda Slovenskej republiky si ako jednu zo  svojich najvyšších priorít stanovila prilákať a podporovať projekty a investície s vysokou pridanou hodnotou, s osobitným dôrazom na oblasť výskumu, vývoja a inovácií, ktorá je kľúčová pre rozvoj znalostnej ekonomiky.

Hlavné výzvy, pred ktorými Slovensko v súčasnosti stojí a Švajčiarsko vnímame ako inšpiráciu:

  • Zamestnanie: Pracovné prostredie nie je prispôsobené pre rozličné vekové skupiny, preto musíme starším ľuďom umožniť, aby ostali ekonomicky aktívni.
  • Vzdelávanie: Nielen mladí ľudia potrebujú získavať pokročilé zručnosti a schopnosti. Ďalšie vzdelávanie sa však podceňuje a mnohí zamestnávatelia považujú vzdelávanie zamestnancov starších ako 50 rokov za zbytočný luxus. Je potrebné vymieňať si poznatky, ako zosúladiť znalosti mladších a starších generácií.
  • Zdravotníctvo: Stredná dĺžka života je 72-79 rokov, ale priemerný počet rokov prežitých v zdraví je na Slovensku len 52, najmenej v celej EÚ.  Táto situácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany jednotlivcov aj zdravotníckeho systému.
  • Postoj: Produktívny vek sa bude posúvať a tomu sa musia prispôsobiť aj postoje obyvateľstva. Bude nevyhnutné podporovať aktívny prístup k životu v mladších rokoch a zmenu návykov v rámci generácií.

Business Ladies Day Eva Plus

3.októbra 2014 usporiadali zahraničné obchodné komory na Slovensku mimoriadne úspešné podujatie v hoteli Altes Kloster v Hainburgu, Business Ladies Day Eva Plus.

Okrem panelovej diskusie s Ladies Business Leaders, série zaujímavých prednášok a workshopov mali účastníčky príležitosť ochutnať luxusnú francúzsku čokoládu, tatranské bylinky, výborné vína, obdivovať a vyskúšať strieborné šperky kombinované s vzácnymi kameňmi, unikátne kožené tašky a nové značky obuvi. Dámy sa oboznámili s účinkami prvotriednej kozmetiky Mineral Beauty System, ktorá obsahuje až 30% soli a bahna z Mŕtveho mora. Zaujímavou skúsenosťou bola škola líčenia Mary Kay , dobitie energie cez japonskú AMMA masáž alebo workshop art terapie – životná cesta. Ukážky umeleckej  tvorby  Márie Szakáll vniesli do podujatia okrem krásy aj ducha vznešenosti a multižánrový hudobný prejav Andrei Zimányiovej neopakovateľnú atmosféru.

Business Ladies Day Eva Plus sa  uskutočnil aj vďaka veľkorysej podpore partnerov a sponzorov.  Ďakujeme členovi Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory, spoločnosti AP soft, ktorá tiež podporila toto podujatie.

Vďaka patrí aj Dr. Beáte Bellovej, generálnej riaditeľke Roche Slovensko a Ing. Edite Slezákovej, členke predstavenstva vydavateľstva Petit Press, a.s. za reprezentovanie Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory v panelovej diskusii Ladies Business Leaders.

Business Ladies Day Eva Plus sa za Švajčiarsko-slovenskú obchodnú komoru zúčasnili: Jana Markechová, viceprezidentka, Beáta Bellová a Danica Brendzová.

Foto

Zápas Europa League BSC Young Boys Bern - Slovan Bratislava

VIP ponuka na zápas Europa League BSC Young Boys Bern - Slovan Bratislava.

Nový veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie

21.mája 2014 sa nový veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, Alexander Wittver, stretol so zástupcami Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory. V krátkosti predstavil seba a svoje diplomatické zámery na Slovensku. O činnosti komory informoval veľvyslanca prezident HSSR Zsolt Kajtor a členka predstavenstva Mária Schill.

Alexander Wittwer

Alexander Wittwer sa narodil v Langenthal neďaleko hlavného mesta Bern v roku 1956. Študoval na Univerzite v Berne a je právnikom. Na Federálnom ministerstve zahraničných vecí začal pracovať v roku 1987. Jeho diplomatická kariéra začala v Ženeve a vo Washingtone, D.C. Alexander Wittwer zastupoval Švajčiarsko v Budapešti/Maďarsko, v Harrare/Zimbabve, vo Washingtone DC a v Tirane/Albánsko. Od 5.mája 2014 je veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku.

Návšteva spoločností v Poprade a stretnutie s novým slovenským prezidentom

Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Taliansko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike a Švajčiarsko-slovenská obchodná komora zorganizovali regionálnu návštevu spoločností v Poprade, ktorá sa uskutočnila 15.-16. mája 2014. Návšteva ponúkla účastníkom stretnutia šancu nahliadnuť do výroby a denných aktivít týchto spoločností: IMMERGAS EUROPE, s.r.o., CHEMOSVIT, a.s., MADI´S, s.r.o, JAVORINA v. d. a KARLOFF s.r.o., Tatra Distilery.

Počas spoločenského večera v AquaCity Poprad si účastníci vypočuli prezentáciu „Región Vysoké Tatry“, v ktorej Ing.Richard Pichonský, konateľ AquaCity Poprad, predstavil tento región a prezentáciu „Investičné príležitosti v regióne Poprad“ od JUDr. Jozef a Hrobáka z popradskej kancelárie SOPK.

Highlightom večera bolo stretnutie účastníkov s novozvoleným prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý prednášal na tému „Ako uspieť v biznise“.

Súčasťou program večera bol aj krst publikácie Investor's Guide to Slovakia 2014 za účasti pána Andreja Kisku a pána Juraja Miškova, poslanca NR SR a prezidenta agentúry Slovak Invest.

Okrem jedinečnej príležitosti na networking dostali prítomní aj publikáciu Investor's Guide to Slovakia 2014 a knihu Andreja Kisku: Vezmi život do svojich rúk.

Foto

S – GE Impulse Europe

14. mája 2014 sa v Zürichu konalo zaujímavé podujatie usporiadané Switzerland Global Enterprise. V prvej časti program sa stretli zástupcovia európskych obchodných komôr a predstavitelia malých a stredných podnikov zo Švajčiarska na “trhu exportu” ako aj S-GE poradcovia pre jednotlivé európske krajiny.

V ďalšej časti si prítomní vypočuli na informácie bohaté prezentácie politikov, diplomatov, špičkových ekonomických výskumníkov a úspešných podnikateľov zo Švajčiarska na tému budúcnosti Európy, miesta Švajčiarska v Európe a možností trhu v Európe. Súčasťou tejto časti stretnutia bola pódiová diskusia: “Ktoré sú faktory úspešného exportu do Európy?”

15. Valné zhromaždenie SEC

1.apríla 2014 sa konalo 15. Valné zhromaždenie SEC (Chambre de Commerce Suisse – Europa Centrale). Tohtoročným hostiteľom bola firma Emil Frey AG, Autocenter Safenwil.

Okrem správy o činnosti za rok 2013, finančnej správy za rok 2013, programu a rozpočtu na rok 2014 si prítomní účastníci zhromaždenia vypočuli veľmi zaujímavú prezentáciu pána Hansa Hesseho (prezident Swissmenu a viceprezident economiesuisse) s názvom: Význam stredoeurópskych krajín pre švajčiarsku ekonomiku. Konateľ spoločnosti Emil Frey AG, Autocenter Safenwil zoznámil prítomných s históriou aj súčasnosťou firmy a na záver pozval účastníkov zhromaždenia na prehliadku priestorov.

Za HSSR sa valného zhromaždenia zúčastnila prezidentka HSSR, Ing. Mária Schill a riaditeľka kancelárie HSSR, Danica Brendzová.

Prezentácie

How To Manage My Headquarter?

Slovensko-rakúska obchodná komora, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike a Švédska obchodná komora v Slovenskej republike v spolupráci so spoločnosťou Amrop – Leaders for What´s Next usporiadali dňa 25.marca 2014 Business Breakfast na tému How To Manage My Headquarter?

Hlavným hosťom stretnutia bol pán Andreas Philippitsch, Partner & Head of Leadership Services, Amrop Jenewein, Rakúsko. Cenným podnetom na diskusiu, popri  hlavnom vystúpení, bola prezentácia osobných skúseností z pôsobenia na úrovni centrály i lokálnej pobočky, ktoré predstavil Pavol Varga, General Manager, Dell Austria & Slovakia, Martin Saitz, Managing Director, Hyundai Motor Slovakia a Peter Prónay, exCEO, Atos IT Solutions and Services. Pohľad na úlohu líderstva a efektívnosti ľudského kapitálu spolu s Andreasom Philippitschom načtrtol Igor Šulík, Managing Partner, Amrop Slovakia.

Foto

Koncert Novoročný pozdrav zo Švajčiarska

Dňa 19.1.2014 sa členovia predstavenstva Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory zúčastnili slávnostného koncertu Novoročný pozdrav zo Švajčiarska. Metropolitný orchester Bratislava viedol švajčiarsky dirigent Kaspar Zehnder. Ako sólisti sa predstavili mladí slovenskí speváci Lucia Komorovská, Patrik Horňák a Roman Krško. Medzi nádejnými hviezdami vystúpila tiež skvelá švajčiarska flautistka rumunského pôvodu Ana Ioana Oltean.

Po koncerte sa pozvaní hostia rozlúčili s J.E. Christianom Fotschom, ktorého diplomatická misia na Slovensku skončila. Členovia Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory vyjadrili názor, že po celý čas trvania diplomatického pôsobenia pána veľvyslanca Fotscha sa stretávali s jeho neoceniteľnou spoluprácou a podporou komore. Preto na znak vďaky a pri príležitosti odchodu sme venovali pánovi veľvyslancovi obraz od akad. maliarky Emílie Čisárikovej, ktorý mu bude pripominat Slovensko aj na ďalšom diplomatickom pôsobisku.

Pozvaní hostia sa zároveň rozlúčili aj s Antonom Hagenom, vedúcim kancelárie Swiss Financial Contribution, ktorý odchádza do dôchodku.

Business Forum Switzerland-Slovak Republic

Dňa 5.novembra 2013 zorganizovala Švajčiarsko-slovenská obchodná komora spolu so SEC a Switzerland Global Enterprise úspešné podujatie,  Business Forum Switzerland – Slovak Republic.

Okrem čestných hostí, J.E. Christiana Fotscha, veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku, honorárnej konzulky Švajčiarska na Slovensku, Heleny Virčíkovej, členov predsedníctva Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory, zástupcov SECu, economiesuisse, SARIA, významných švajčiarskych investorov na Slovensku – Holcim, Swiss RE, Slovaktual,  Národného lesníckeho centra  a predstaviteľov viacerých firiem zo Švajčiarska, sa podujatia zúčastnilo ďalších 60 zástupcov firiem podnikajúcich na Slovensku a zaujímajúcich sa o podnikateľskú klímu vo Švajčiarsku.

Predstavitelia firiem Holcim, Swiss Re a Slovaktual vysvetlili v panelovej diskusii prečo dlhodobo investujú na Slovensku a GR Národného lesníckeho centra vo Zvolene predstavil úspešný projekt transferu  know-how, ktorý sa realizoval aj z prostriedkov švajčiarskeho finančného mechanizmu. Stojí za zmienku, že projekt „Monitoring stavu lesa a krajiny metódami diaľkového prieskumu Zeme” získal v týchto dňoch 2. miesto na medzinárodnom kongrese ITAPA.

Prednášky:

Foto

Inaugurácia p. Virčíkovej za honorárnu konzulku

27 mája sa konalo v Prešove slávnostné uvedenie Ing. Heleny Virčíkovej do funkcie honorárnej konzulky Švajčiarskej federácie na Slovensku. Na tejto významnej udalosti bola zastúpená aj naša komora, ktorá spolusponzorovala vystúpenie slávnej džezovej skupiny Colin Vallon Trio. Za komoru sme novopečenej konzulke zapriali veľa úspechov a ubezpečili ju o našej aktívnej spolupráci. Naša Elenka Trenčianská jej nezabudla dať vyhotoviť grafiku, zobrazujúcu Michalskú vežu s Michalskou ulicou a švajčiarskou zástavou na sídle veľvyslanectva. Radi Vám poskytneme zopár záberov z tejto udalosti prostredníctvom našej webovej stránky.
Kompletná fotodokumentácia pre HSSR je k dispozícii u riaditeľky kancelárie HSSR.

Koncert

27.5.2013 sa uskutoční koncert pri príležitosti vymenovania pani Ing. Heleny Virčíkovej za honorárnu konzulku Švajčiarska pre východoslovenský región.

Partneri

Swiss International Air Lines Ltd.OsecVacation, Travel, Meetings - Typically Swiss - Switzerland Tourism