Predstavenstvo

Prezident:
Peter Knap, Bystronic Czech Republic s.r.o.
Peter Knap, Bystronic Czech Republic s.r.o.
I. Viceprezident:
Peter Anderle, AP soft GmbH
Peter Anderle, AP soft GmbH
II. Viceprezident:
Timotej Braxator, Seniorconsultants s.r.o.
Timotej Braxator, Seniorconsultants s.r.o.
Členovia:
Martin Bakoš, Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
Martin Bakoš, Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
Peter Foltín, Chemstar Slovakia a.s.
Peter Foltín, Chemstar Slovakia a.s.
Peter Neurath, Whitestein Technologies s.r.o.
Peter Neurath, Whitestein Technologies s.r.o.
Danica Brendzová, ITEC
Danica Brendzová, ITEC

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.