Služby

  • Exportné poradenstvo (švajčiarsky trh)
  • Zaistenie hospodárskych analýz slovenského a švajčiarskeho trhu
  • Vyhľadávanie obchodných partnerov na švajčiarskom a slovenskom trhu
  • Servis pre členov
  • Informačný servis a základné poradenstvo o švajčiarskom trhu
  • Poriadanie akcií v spolupráci s S-GE, SEC Obchodnou komorou Švajčiarsko-stredná Európa štátnymi inštitúciami a ďalšími partnermi
  • Networking

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.