PLÁN ČINNOSTI OZHSSR NA ROK 2021

Január

 • 19.1.2021: Zasadnutie predstavenstva HSSR
 • 27.1.2021: COVID 19 z pohľadu epidemiológa a infektológa (Roche Slovensko s.r.o., Alexandra Bražinová, LF UK Bratislava)

Február

 • 3.2.2021: Aké zmeny nám priniesol rok 2020: Daňový seminár
 • 26.2.2021: Blížiaca sa vlna bankrotov - ako sa môžete chrániť ako potenciálny veriteľ alebo dlžník?“

Marec

 • Swissmag
 • 10.3.2021: Zasadnutie predstavenstva HSSR
 • 16.3.2021: Prehľad aktuálnych zmien v oblasti daní z príjmov fyzických osôb na Slovensku a v Čechách - LeitnerLeitner (online)
 • 17.3.2021: Riadne generálne zhromaždenie HSSR (online)
 • 25.3.2021: Speed Business Meeting (online)

Apríl

 • Update Covid 19 a vakcinačný program na Slovensku – Veda pomáha
 • 22.4.2021: Zurück zum Wachstum – medzinárodný seminár S-GE
 • 27.4.2021: Business etiquette – they do not always know how to behave properly

Jún

 • 17.6.2021: Ekonomický a menový vývoj - Pokračujeme s guvernérom NBS - webinár

September

 • Swissmag
 • 29.9.2021: 20 rokov HSSR

Október

 • 6.10.2021: Rétska dráha a to najlepšie zo Švajčiarska (Schweiz Turismus)
 • Business Ladies Day
 • Can Tech Save the World? Swiss Solutions to Protect the Environment (Embassy of Switzerland in Bratislava)

November

 • Smart Industry 4.0 – follow up
 • 10.11.2021: Swiss Inovation Forum MSV Brno (SGE, HST)

December

 • Vianočné stretnutie členov a priateľov HSSR

PLÁN ČINNOSTI OZHSSR NA ROK 2020

Január

 • 23.1.2020: Otvorenie Swiss Business Hub Central Europe Varšava - účasť

Február

 • 6.2.2020: Daňový seminár
 • 6.2.2020: Zasadnutie predstavenstva HSSR
 • 26.2.2020: Valné zhromaždenie členov HSSR

Marec

 • Swissmag
 • 11.3.2020: Customer Service (s KPMG a SOHK)
 • 17.3.2020: Turizmus vo Švajčiarsku a Rhétska dráha (s HST a Schweiz Turismus)
 • 20.3.2020: Koncert Lovci snov, Atelier Babylon

Apríl

 • Zasadnutie predstavenstva HSSR
 • 28.4.2020: Fórum zahraničného obchodu v Zurichu (účasť)

Jún

 • Aquaphone Štúrovo-Ostrihom 2020 ( so Swisscham Hungary)

September

 • Swissmag
 • Elektromobilita s Emil Frey Group - tbc

Október

 • Swiss Precision Forum v Brne (spolu s HST) - zrušené/cancelled
 • 15.10.2020: Business Ladies Day

November

 • Swissness s Novartis - tbc
 • Smart Industry 4.0 – follow up, presunute na 2021

December

 • 2.12.2020: Slávnostný večer 20 rokov HSSR

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.