O nás

HSSR bola založená v roku 1993 a svoju činnosť začala vykonávať v roku 1999.

Keď sa v roku 1993 rozdelilo Československo, rozdelila sa v Prahe aj niekdajšia Československo-švajčiarska obchodná komora HST ( Handelskammer Schweiz Tschechoslowakei ).

Na Slovensku zostalo len asi 10% z pôvodnej členskej základne.Až v roku 1999, vďaka iniciatíve niekoľkých členov a s podporou Obchodnej komory Švajčiarsko-Stredná Európa, SEC z Zúrichu, mohla HSSR začať svoju činnosť s členskou základňou 23 zakladajúcich členov.

Konštitučné zasadnutie sa konalo 07.03.2000 v Bratislave, vo firme ABB, za pritomnosti švajčiarskeho veľvyslanca na Slovensku Thomasa Wernlyho.

Filozofia

  • Starostlivosť o jednotlivých členov podľa potreby
  • Podpora a rozvoj synergií a spolupráce v rámci členskej základne
  • Zabezpečenie toku informácií medzi Švajčiarskom a Slovenskom

Hlavné ciele

  • Napomáhanie hospodárskych kontaktov medzi Slovenskom a Švajčiarskom, v spolupráci so Švajčiarskym veľvyslanectvom v Bratislave, s OSEC-om (Organizácia na podporu exportu) so SwissCham (Združenie švajčiarskych obchodných komôr v zahraničí) a s obchodnou komorou Švajčiarsko-Stredná Európa v Zúrichu
  • Podrobné informácie o veľtrhoch vo Švajčiarsku, ako oficiálny zástupca Messe Schweiz pre Slovensko
  • Organizovanie informačných a spoločenských stretnutí pre členov HSSR

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.