Predstavenstvo

Predstavenstvo

Prezident: Jana Markechová, Markechova Law Office

I. viceprezident: Peter Anderle, AP soft s.r.o.

 

ČLENOVIA

Martin Bakoš,  Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Oswald Brandstetter, AGORE s.r.o.

Timotej Braxator, Seniorconsultants, s.r.o.

Danica Brendzová, ITEC

Peter Foltín, Chemstar Slovakia, a.s.

 

Výkonná riaditeľka: Danica Brendzová

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Dvořák, Hager&Partners, advokátska kancelária, s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.