Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH - čestný člen Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, je profesorom biomedicínskeho inžinierstva a dekanom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Profilovo sa zaoberá biomechanikou človeka, biomateriálmi a procesmi aditívnej výroby implantátov. V roku 2022 si prevzal ocenenie za prepájanie technického vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu inovatívnych formátov popularizačných podujatí a tvorbu koncepcie a návrh exponátov na svetovú výstavu EXPO 2020 v Dubaji. Je riešiteľom niekoľkých desiatok grantových projektov, ktorých výstupmi sú konkrétne aplikácie a implementácie pre ďalšiu vedeckú činnosť a prax. Medzi najdôležitejšie patria implantáty šité na mieru, ktoré boli a sú predmetom výskumnej činnosti, ako aj špičkové laboratóriá pre oblasť merania a aditívnych výrobných technológií. Výsledky svojej vedeckej činnosti publikoval v renomovaných časopisoch, monografiách, vo vysokoškolských učebniciach, v skriptách a prezentoval ich na domácich i svetových kongresoch. Je členom viacerých redakčných a vedeckých rád doma aj v zahraničí. Za svoje výsledky výskumu a ich implementáciu do praxe bol ocenený viacerými ďalšími cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho 2013 a Národnou cenou za kvalitu 2015, Líder špičkového tímu v oblasti výskumu 18, Cena za vedu a techniku v roku 2017 v kategórii „Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky“.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.