Firma JURA slávnostne otvorila v Bratislave JURA STORE

Firma JURA slávnostne otvorila v Bratislave  11.októbra 2018 JURA STORE.
Švajčiarsko-slovenskú obchodnú komoru reprezentoval Ing. Peter Anderle, viceprezident HSSR, ktorý spolu
s generálnym manažérom JURA Švajčiarsko, Emanuelom Probstom a Danou Skalákovou, manažérkou 
novootvoreného JURA Store v Bratislave slávnostne prestrihol pásku.

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk

Partneri

HST SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

Emil Frey Group Bystronic Czech Republic s.r.o. AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.