Generálne zhromaždenie

Riadne generálne zhromaždenie (RGZ) Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory sa konalo 19. marca 2015 v priestoroch spoločnosti EMM, s.r.o. Okrem členov sa zhromaždenia zúčasnil veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku, J.E. Alexander Wittwer, ktorý v krátkom príhovore oslovil prítomných členov.

RGZ sa riadilo vopred schváleným programom, odsúhlasilo výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2014. Prítomní sa oboznámili s návrhom plánu aktivít a rozpočtom na rok 2015. Obidva dokumenty boli v hlasovaní odsúhlasené. RGZ rovnako súhlasilo s prijatím Timoteja Braxatora (Senior Consultants, s.r.o.) za člena predstavenstva HSSR.

V závere rokovania RGZ prijala dlhoročná prezidentka HSSR, Mária Schill, poďakovanie za prácu vykonanú v prospech HSSR a blahoželanie k životnému jubileu.

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.