Ponuka pre členov HSSR

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners v spolupráci s TÜV SÜD Akadémiou pripravila poldňové workshopy na aktuálne témy.

Prihláste sa a konzultujte Vaše otázky s odborníkmi a firmami, ktoré stoja pred rovnakým problémom.


WORKSHOP: AKO SA PRIPRAVIŤ NA BREXIT?


* Stav rokovaní o Brexite
* Možné scenáre: „Hard Brexit" vs. „Soft Brexit" a čo to znamená
* Základné princípy EÚ a ich vplyv na hard/soft Brexit - voľný pohyb tovarov;
   voľný pohyb pracovníkov;
   sloboda poskytovania služieb;
   sloboda usadenia sa;
   doprava;
   dane
* Ako sa pripraviť na Brexit:
   zmluvy;
   registrácie firiem/výrobkov/služieb v UK;
   certifikáty,
   vyhlásenie o zhode (Confirmaiton of Conformity) pre výrobky;
   ľudia: povolenie na pobyt a pracovné povolenie, poisťovne, odvody
Dátumy: 21. máj 2019
Informácie a registrácia [1]
WORKSHOP: COMPLIANCE


* Trestná zodpovednosť právnických osôb
* Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (slovenská legislatíva a európske anti Money laundering smernice)
* Whistle blowing
Dátum: 28. máj 2019
Informácie a registrácia [2]
WORKSHOP: ENERGETIKA – ÚPRAVA PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV


* Zákon o energetike, právny základ
* Postup pri povoľovaní prevádzok na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
* Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov - všeobecne
* Systém podpory výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla -     - súčasný stav a plánované zmeny
* Systém podpory bioplynu
Dátum: 4. jún 2019
Informácie a registrácia [3]
WORKSHOP: ENVIRONMENTÁLNA ZODPOVEDNOSŤ


* Právny základ - smernica o environmentálnej zodpovednosti a zákon o prevencii a náprave environmentálnych     škôd (359/2007 Z.z.), iné zákony upravujúce poškodenia životného prostredia a súvisiacu zodpovednosť
* Čo je environmentálna škoda, vymedzenie oproti environmentálnej záťaži a iným poškodeniach životného             prostredia
* Zodpovednosť - objektívna a subjektívna)
* Nápravná činnosť
* Škoda na pôde
* Znášanie nákladov a finančné krytie
* Súvisiace dokumenty Európskej komisie - správa ku smernici
* Porovnanie s ČR a Rakúskom
Dátum: 26. marec 2019, 18. jún 2019
Informácie a registrácia [4]
 
 

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.