Pozvánka na konferenciu Mezinárodní struktury

Spoľočnosť Akont Trust Company organizuje odbornú konferenciu, kde je VGD Slovakia partnerom a v Bratislave vystúpi s prednáškou na tému Legislatívna iniciatíva Európskej komisie v oblasti BEPS.

 

Medzinárodné štruktúry - Adaptácia na aktuálne legislatívne zmeny

Praha – 26. 4. 2016 od 10:00 – NH Prague Hotel – viac informácií

Bratislava – 28. 4. 2016 od 10:00 – Sheraton Hotel – viac informácií

 

Charakteristikou dnešného podnikateľského prostredia je koncentrácia informácií. Informácie využívajú 
nielen podnikatelia pre zefektívnenie svojich činností, ale tiež konkurencia a orgány štátnej moci. Jednou 
zo základných možností, ako si zachovať kontrolu nad informáciami, skomplikovať ich zber a ochrániť súkromie, je využiť zahraničné štruktúry.

Na konferencii sa dozviete, čo nás čaká v nasledujúcich rokoch, ako pracovať s informáciami a aké možnosti nám dávajú medzinárodné štruktúry.

Viac informáciíí a registračný formulár nájdete na www.akontslovakia.sk a www.akont.cz.

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.