Už viac ako 20 rokov

Švajčiarsko- slovenská obchodná komora oslávila 20. výročie svojho založenia v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Do tretej dekády svojej existencie vstúpila vďaka svojim členom a podporovateľom, ale aj vďaka spolupráci s Veľvyslanectvom Švajčiarska na Slovensku, s organizáciou švajčiarskeho exportu Switzerland Global Enterprise, s MZVEZ SR, Veľvyslanectvom SR v Berne, so SOPK a SARIOM. Pre komoru je to báza, ktorá umožňuje napĺňať jej cieľ – rozvíjať dobré vzťahy medzi Slovenskom a Švajčiarskom. Spoločná minulosť a nadštandardná spolupráca ju spája aj s Obchodnou komorou Švajčiarsko-Česká republika, ktorá oslavuje 30. výročie svojho založenia.

Hlavným poslaním našej komory je podpora vzájomného obchodu poskytnutím platformy pre zdieľanie informácií, kontaktov a skúseností medzi spoločnosťami a sme hrdí, že vlajkové lode švajčiarskeho priemyslu ako Nestlé, Roche, Novartis, Schindler, Swiss-RE, Bystronic, Vetropack, a ďalší, sú našimi členmi. Naše ciele sa snažíme napĺňať aktivitami, z ktorých sa niektoré stali tradičnými. Viaceré sa spájali s významnými návštevami najvyšších predstaviteľov Švajčiarska a Slovenska. Napríklad na Inovačných fórach Slovensko Švajčiarsko boli aj za účasti hláv štátov nastolené aktuálne témy. Členovia a priatelia komory si obľúbili každoročné návštevy Švajčiarska s možnosťou obdivovať nie len prírodné krásy krajiny, ale spoznať aj infraštruktúru a organizáciu turizmu.

Slovensko sa ako mladá krajina ešte v mnohom môže od Švajčiarska učiť. Vnímame podporou vedy a výskumu, zavádzanie nových technológií, rozlišovanie centrálnych povinností štátu a kompetencií regiónov a samospráv, presadzovanie prvkov priamej demokracie, etický prístup v podnikaní s ohľadom na spoločenskú zodpovednosť, zmeny vzdelávacieho systému zodpovedajúc potrebám trhu práce a prísnu ochranu prírodného bohatstva, najmä lesov a vodných zdrojov. Viaceré projekty podporené zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu sa týkali práve v týchto kategórií. 

Uvedomujeme si dôležitosť našej práce vo všetkých súvislostiach. S optimizmom hľadíme do budúcnosti a sme pripravení ďalej rozvíjať pozitívne vzťahy medzi našimi krajinami.

 

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.