Veľký vlakový víkend

Členovia Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory uskutočnili od 17. do 20. mája 2018 pracovnú cestu do Švajčiarska zameranú na získavanie poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a turizmu a jej prepojenia s aktivitami a službami miestnej samosprávy.

 17. mája 2018 sa uskutočnilo stretnutie s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Švajčiarskej konfederácii a Lichtenštajnskom kniežatstve Andreou  Elschekovou Matisovou a diskusia o aktuálnych otázkach slovensko-švajčiarskych vzťahov.

 

Program pracovnej cesty významným spôsobom obohatila prítomnosť zástupcu členskej firmy, Bendura Bank, s ktorým členovia HSSR diskutovali o Lichtenštajnskom finančnom centre a možnostiach využitia lichtenštajnských štruktúr na správu majetku ako aj obchodnú činnosť.

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.