Služby

  • Pomoc a podpora pri hľadaní vhodných obchodných partnerov v oboch krajinách
  • Zabezpečenie rôznych hospodárskych a trhových informácií, včítane štatistických údajov ako aj profesionálneho právneho poradenstva
  • Poradenstvo pri založení firmy, hľadaní sídla a personálu na Slovensku
  • Poradenstvo pre firmy  pri daňových a hospodárskych otázkach
  • Organizovanie seminárov, okrúhlych stolov , hospodárskych dní na Slovensku a vo Švajčiarsku
  • Organizovanie spoločných podujatí s inými bilaterálnymi obchodnými komorami na Slovensku
  • Právne a TREUHAND poradenstvo za pomoci špecializovaných poradenských firiem a spoločností
  • Distribúcia informácií a akvizície na veľtrhy vo Švajčiarsku

HSSR
Michalská 12
811 01 Bratislava
Tel: +421 903 476 538
Email: hssr@hssr.sk
Email: brendzova@hssr.sk

Partneri

SEC handelskammer schweiz mitteleuropa switzerland global enterprise switzerland get natural

Členovia

AP soft, s.r.o. gooseberry, s.r.o.