Čo s konateľskou zmluvou po odvolaní z funkcie?

Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom (členom predstavenstva) býva často upravený vo vzájomnej zmluve. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sú pri jej uzatváraní často euforické. Spoločnosť sa teší zo získania kvalitného manažéra, konateľ (člen predstavenstva) z novej pozície. Nad detailmi si obvykle nikto dlho hlavu neláme. Nezriedka sa stáva, že do takejto zmluvy sú „prepašované“ rôzne klauzuly a ochranné mechanizmy v prospech konateľa, napríklad aj extrémne dlhá výpovedná lehota či odstupné. Problém nastáva, keď sa vzťahy naštrbia a spoločnosť sa rozhodne konateľa z funkcie odvolať.

Viac...

Partneri

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.